VPS | SEO | Hosting | หมูปิ้งนมสด
เรื่องที่ต้องแชร์

ปภ.เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

aHR0cDovL3BlMi5pc2Fub29rLmNvbS9ucy8wL3VkLzQyMS8yMTA2MDM4Lzc0NTM0MC0wMS5qcGc=

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว เพื่อวางแผนการดูแลอย่างทั่วถึง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูหนาวประชาชนที่อาศัยบริเวณตอนบนของประเทศ จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น อีกทั้งยังเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน อุบัติเหตุทางถนน และอุบัติภัยจากการท่องเที่ยว รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดย ปภ. เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และวางมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวอย่างเข้มข้น ทั้งการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและความเดือดร้อนของประชาชน ควบคู่กับการจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว โดยดำเนินการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว พร้อมจัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือ เพื่อวางแผนแจกจ่ายเครื่องกันหนาวอย่างทั่วถึง

 

ขอบคุณที่มา        http://news.sanook.com/

Facebook Comments
SEO by Absolute VPS | SEO | Hosting | เพลงชาติไทย |