VPS | SEO | Hosting | หมูปิ้งนมสด
เรื่องที่ต้องแชร์

มูลนิธิราชประชาฯมอบถุงยังชีพนครสวรรค์

aHR0cDovL3BlMi5pc2Fub29rLmNvbS9ucy8wL3VkLzQxNC8yMDc0MzMwLzczMjMzNS0wMS5qcGc=

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบถุงยังชีพ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 2,000 ครอบครัว

พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะเดินทางมามอบถุงยังชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลาดยาว จำนวน 2,000 ครอบครัว โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์

จังหวัดนครสวรรค์ ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวม 13 อำเภอ 44 ตำบล 357 หมู่บ้าน 9,576 ครัวเรือน 27,090 คน ขณะนี้ มีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว 6 อำเภอ ซึ่ง อำเภอลาดยาว เป็นอำเภอหนึ่งที่ประสบภัยพิบัติเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 11 ตำบล 118 หมู่บ้าน สาเหตุจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพ ประมาณการเบื้องต้นจำนวน 4,341 ครัวเรือน ราษฎรประสบความเดือดร้อนประมาณ 12,140 คน จังหวัดนครสวรรค์ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการเร่งระบายน้ำ การจัดหากระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม การมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ ในเบื้องต้นแล้วในทุกพื้นที่แล้ว

 

ขอบคุณที่มา         http://news.sanook.com/

Facebook Comments
SEO by Absolute VPS | SEO | Hosting | เพลงชาติไทย |