VPS | SEO | Hosting | หมูปิ้งนมสด
เรื่องที่ต้องแชร์

สมเด็จพระเทพฯ ทรงสอนนักเรียนนายร้อย การมัวแต่ร้องไห้นั้นไม่มีประโยชน์

aHR0cDovL3BlMi5pc2Fub29rLmNvbS9ucy8wL3VkLzQxOC8yMDkxMjg2LzMuanBn

(27 ต.ค.) เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn ได้เปิดเผยเรื่องราวพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในฐานะทูลกระหม่อมอาจารย์ โดยตรัสสอนนักเรียนนายร้อยเมื่อท้ายคาบทรงสอน

โดยทางเพจได้โพสต์ข้อความดังนี้ “วันนี้ได้รับพระราชทานการทรงสอนจากทูลกระหม่อมอาจารย์ ทูลกระหม่อมอาจารย์ตรัสเมื่อท้ายคาบทรงสอนว่า

ให้ทำหน้าที่ภารกิจของเรา อย่าตกใจ อย่าเสียขวัญ อย่าท้อถอย ใครมีหน้าที่สานต่อให้ดีที่สุด การมัวแต่ร้องไห้นั้นไม่มีประโยชน์ แต่การทำงานถวายพระองค์ท่านให้ดีนี่แหละดีที่สุด ได้เห็นคนลูกเล็กเด็กแดงมา เห็นคนมาเอื้อเฟื้อกัน มีรถรับ-ส่งกันฟรี เท่าที่ตัวเองจะทำได้นี่ก็ดี”

ทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่ละทิ้งการทรงงาน ในแต่ละวันพระองค์ท่านเสด็จไปทรงงานหลายที่ อย่างเช่นในวันนี้ ช่วงเช้าเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสอนนักเรียนนายร้อยตรัสว่า

“วันนี้จะขออนุญาตสอนก่อนและกลับก่อน เนื่องจากต้องไปทอดกฐินและมีพระราชพิธีพระบรมศพครบ ๑๕ วันในช่วงบ่ายและเย็น “

ทำให้นักเรียนนายร้อยรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทรงพระเจริญ

ลูกไม้นั้นหล่นไม่ไกลต้น

๒๗/๑๐/๕๙

ขอบคุณข้อมูล Thananchai Kanthapongjirapas

ขอบคุณภาพประกอบ.FB_Zomkitt crma photo Gallery”

อนึ่ง พล.อ.หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2523 เป็นอาจารย์ประจำกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ โดยในช่วงแรกทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย สังคมวิทยา พร้อมปฏิบัติพระราชกรณียกิจในงานบริหาร งานการสอน และงานวิชาการอื่นๆ

ทั้งนี้ พระองค์ทรงสอนที่โรงเรียนนายร้อยฯ ครั้งสุดท้าย ในรายวิชาไทยศึกษา ให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเงินเดือนและค่าตอบแทนทั้งหมด ที่ทรงได้รับจากการรับราชการตลอดระยะเวลา 35 ปีจำนวนกว่า 26 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โดยเข้ามูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เบื้องต้นก่อน จำนวน 7 ล้านบาท และจะทยอยพระราชทานที่เหลืออีกตามลำดับ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาและเพื่อพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ก็ยังคงเสด็จมาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเรื่อยๆ ทั้งในงานพิธีการต่างๆ ของโรงเรียนและเรื่องการศึกษา

 

 

ขอบคุณที่มา          http://news.sanook.com/

Facebook Comments
SEO by Absolute VPS | SEO | Hosting | เพลงชาติไทย |